This website uses cookies

KUBOUŠEK Group asks for your consent for using cookies for proper functioning, analyses traffic on website, social medias and ads. This website also uses third party cookies for ads customization and social medias functions. If you do not agree with using cookies you can forbid cookie tracking in your browser settings. Do you agree with using cookies and processing related personal data? Ok

KOCH-TECHNIK

Conveying, dosing and drying systems

 • Modular system
 • Direct coloring
 • Mixing and dosing
 • Conveying
 • Central conveying systems 
 • Drying
 • FASTI

REGLOPLAS

temperature control units

 • Temperature control units
 • Accessories for temperature control of injection molds
 • Compact water chillers

SEPRO

robots, automation

 • Linear robots and sprue pickers
 • 6-axis robots and special applications
 • Visual control system

SESOTEC

metal detectors and separators

 • Magnetic separators
 • Metal detectors
 • Metal separators

RAPID

plastic granulators

 • Slow speed granulators
 • Slow speed granulators
 • Shredders – granulators

MTF-TECHNIK

conveyors and separation systems

 • Belt conveyors
 • Separation systems
 • Automation

ONI

cooling systems

 • Cooling equipment
 • Cooling systems
 • Heat recovery
 • Air conditioning, ventilation systems
 • Compact chillers
 • Cooling water temperature control
 • Compressed air supply
 • Piping installation
 • Rental of chilling systems

ONI-RHYTEMPER

temperature control systems

 • Rhytemper FlexControl
 • Rhytemper HotPulse
 • Rhytemper BasicPulse
 • Rhytemper FlowWatch
 • Temperature control technologies

HELIOS

Temperature control technologies

KTI

potrubní komponenty, sila, kontejnery

MITUTOYO

measuring instruments

 • Data transmission systems
 • Internal gauges
 • Calipers
 • Posuvná měřítka
 • Depth gauges
 • Height gauges and marking-off instrument
 • Indicators
 • ayer thickness measuring instruments
 • Stands, bench tools, vices, V-blocks, granite plates, protractors, squares, levels
 • Calibration instruments and tools
 • Gauge blocks
 • Scanning systems and laser scan micrometers
 • Scanning systems and laser scan micrometers
 • Consumable material

MITUTOYO

optical measuring machines

 • optical measuring machines
 • Measuring microscopes
 • Measuring projectors (Profile projectors)

MITUTOYO

form and surface roughness measuring instruments

 • Contour measuring instruments
 • Surface roughness measuring instruments
 • Combined instruments
 • Roundness measuring instruments

MITUTOYO

hardness testing machines

 • portable hardness testing machines
 • Rockwell
 • Brinell
 • MicroVickers
 • Vickers

MITUTOYO

coordinate measuring machines

 • Manual measuring machines
 • CNC measuring machines
 • Software
 • Fixtures

MITUTOYO

vision measuring systems

 • 2D manual vision measuring systems
 • 2C CNC vision measuring instruments
 • 3D CNC vision measuring instruments
 • 3D CNC multisensor measuring instruments

VICIVISION

optical measuring machines

 • MTL – for turned and ground rotary parts
 • MTP – for flat parts

Warehouse stock

EAS

production optimization with quick mold change

 • Clamping solutions
 • Coupler solutions
 • Maintenance solutions
 • Mold and die handling solutions
 • Ejector coupler solutions
 • Turnkey solutions
 • Applications

EWIKON

hotrunner control technology

Customer services

Applications with KraussMaffei machines

 • Production process optimization
 • Technological support
 • Consulting

Automation

 • Automation with KraussMaffei, Sepro robots
 • System solutions

Design

 • Design of peripheral devices for injection molding machines
 • Design of auxiliary equipment for central drying and conveying of materials
 • Design and manufacture of measuring instruments
 • Design of grippers for linear and 6-axis robots
 • Design of safety fences, stairs, platforms

Customer services

 • Service
 • Spare parts
 • Training
 • Technological support

divize KraussMaffei

MC6 řídicí systém

JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ DÍKY INTEGROVANÉ INTELIGENCI MC6, „CHYTRÝ TELEFON“ MEZI ŘÍDICÍMI SYSTÉMY STROJŮ

Injekčně vstřikované díly z plastů, stejně jako systémy, které se používají k jejich výrobě, se stávají stále složitějšími. Po procesu formování jsou „prosté“ roboty lineární stále více nahrazovány průmyslovými roboty. Jejich naprogramování je však obtížnější a časově náročnější, než tomu bylo u jejich předchůdců. Řídicí systém stroje MC6 s integrovanou inteligencí ulehčuje programátorovi práci.

Je to skutečné dilema. Složité výrobky slibují společnostem v oboru injekčního vstřikování větší přidanou hodnotu, a tím i vyšší zisky. Na druhé straně se však zvyšuje práce spojená s naprogramováním a automatizací a také objem potřebného školení pracovníků. Často krátké životní cykly konečných výrobků vyvolávají navíc rostoucí časovou tíseň. V této situaci může robot, který lze snadno naprogramovat a obsluhovat, představovat rozhodující konkurenční výhodu.

Svým nově vyvinutým řídicím systémem stroje MC6 a průvodci pro programování a obsluhu WizardX, VisuX a ProgTechX nabízí společnost KraussMaffei integrované řídicí systémy, jež velice usnadňují používání automatizovaných výrobních buněk. Nový řídicí systém byl navržen tak přehledně a intuitivně, že uživatel může pracovat rychleji a efektivněji než kdykoli dříve. Obrazovku lze rozdělit do dvou oblastí se zcela odlišným a nezávislým obsahem (SplitScreen). To uživateli umožňuje, aby neustále sledoval nejdůležitější parametry, například cykly skutečné hodnoty a stav procesu vstřikování. Integrovaný ProzessDesigner poskytuje názorný přehled všech aktivních procesů. Procesy lze dle potřeby upravovat prostým poklepáním na obrazovku nebo posunem po ní.

Aby bylo ovládání řídicí jednotky co nejvíce uživatelsky vstřícné, byly v MC6 obecně vynechány hlubší úrovně navigace. Lišty oblíbených položek, které si uživatel může nakonfigurovat individuálně, mu umožňují dosáhnout co nejrychleji svého cíle. Nad těmito lištami zpřístupní systém pouze ta tlačítka, jež jsou v aktuálním provozním stavu stroje skutečně relevantní. Speciální pole umožňuje přímý výběr všech součástí výrobní buňky. V souladu s celkovou koncepcí energetické účinnosti vstřikovacích lisů KraussMaffei byl také řídicí systém MC6 vybaven tlačítkem „eco“, jehož pouhým dotykem může uživatel optimalizovat nastavení stroje z hlediska spotřeby energie. Standardizované profily rolí jako „obsluha stroje“, „seřizovač formy“ nebo „vedoucí výroby“ zajišťují rychlé a snadné přidělení různých oprávnění. Do tohoto modelu lze dosti jednoduše doplnit nové úrovně hierarchie a individuální oprávnění konkrétních uživatelů.

Řídicí systém MC6 je vybaven odporovou dotykovou obrazovkou, kterou lze obsluhovat dokonce i v rukavicích. Funkce dualtouch (dvojí dotek) umožňuje obsluhu obrazovky pomocí dvou konečků prstů, což je proces, se kterým bude mnoho uživatelů již obeznámeno za svých chytrých telefonů. Ale to stále není vše: všechny funkce jsou dostupné nejen na obrazovce stroje, ale také na ručním závěsném ovládacím panelu robota. To platí dokonce i pro programování, pro které MC6 poskytuje také aktivní podporu. Integrovaný grafický programovací průvodce „WizardX“ pomáhá stanovit sledy operací pro lineární roboty. Průvodce „WizardX“ provede za uživatele většinu časově náročné práce při zadávání a programování, od definování pracovních kroků po určení příslušných poloh a učení, od zaměření souřadnic přiblížení na skutečném objektu až po konečné automatické vygenerování bezchybného základního programu dle zadaných dat. To uživateli umožňuje vyhnout se chybám programování a ušetřit čas a peníze. MC6 ulehčuje lidem práci i v případech nepopiratelně obtížného programování šestiosých průmyslových robotů, jež se při zpracování plastů běžně používají. Průvodce „ProgTechX“ zjednodušuje svou komunikaci s robotem pomocí programovacího rozhraní, které snižuje složitost funkcí robota na nejpodstatnější prvky. Knihovny příkazů a spřažené formuláře výrazně zkracují cestu k dosažení bezchybného programu. MC6 svým grafickým rozhraním usnadňuje nalezení konkrétní funkce v knihovně příkazů. K přenesení určitého příkazu do programu musí uživatel pouze kliknout na tlačítko příkazu – překlepy se staly minulostí. MC6 samozřejmě usnadňuje také každodenní operace. V průvodci „VisuX“ vyvinula společnost KraussMaffei rozhraní, jež uživateli poskytuje ve srozumitelném formátu všechny potřebné informace o průmyslovém robotu (např. zvolené programy, čítače, časy, aktuální pozice os). To znamená, že je uživatel vždy schopen diagnostikovat aktuální výrobní proces a dle potřeby jej upravit.

Jednou z hlavních výhod je způsob, kterým je průvodce „VisuX“ integrován do rozhraní řídicího systému stroje MC6 společnosti KraussMaffei, čímž umožňuje obsluhu robota z panelu vstřikovacího lisu. A naopak, stroj lze obsluhovat a programovat pomocí ručního závěsného ovládacího panelu robota. Tento vzájemný přístup usnadňuje uživateli rychlé nalezení relevantních informací v libovolné situaci. Člověk tak může ovládat stroj v tom nejlepším smyslu slova.

Výhradní zastoupení společnosti KraussMaffei pro Českou a Slovenskou republiku:

KUBOUŠEK s.r.o. KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Lidická 1937 Na Priehon 82
370 07  České Budějovice 949 05  Nitra
Česká republika Slovenská republika
   
Tel.: +420 389 043 111 Tel.: +421 37 630 73 70
E-mail: plasty@kubousek.cz E-mail: info@kubousek.sk
   
www.kubousek.cz www.kubousek.sk

 

Kontakty