This website uses cookies

KUBOUŠEK Group asks for your consent for using cookies for proper functioning, analyses traffic on website, social medias and ads. This website also uses third party cookies for ads customization and social medias functions. If you do not agree with using cookies you can forbid cookie tracking in your browser settings. Do you agree with using cookies and processing related personal data? Ok

KOCH-TECHNIK

Conveying, dosing and drying systems

 • Modular system
 • Direct coloring
 • Mixing and dosing
 • Conveying
 • Central conveying systems 
 • Drying
 • FASTI

REGLOPLAS

temperature control units

 • Temperature control units
 • Accessories for temperature control of injection molds
 • Compact water chillers

SEPRO

robots, automation

 • Linear robots and sprue pickers
 • 6-axis robots and special applications
 • Visual control system

SESOTEC

metal detectors and separators

 • Magnetic separators
 • Metal detectors
 • Metal separators

RAPID

plastic granulators

 • Slow speed granulators
 • Slow speed granulators
 • Shredders – granulators

MTF-TECHNIK

conveyors and separation systems

 • Belt conveyors
 • Separation systems
 • Automation

ONI

cooling systems

 • Cooling equipment
 • Cooling systems
 • Heat recovery
 • Air conditioning, ventilation systems
 • Compact chillers
 • Cooling water temperature control
 • Compressed air supply
 • Piping installation
 • Rental of chilling systems

ONI-RHYTEMPER

temperature control systems

 • Rhytemper FlexControl
 • Rhytemper HotPulse
 • Rhytemper BasicPulse
 • Rhytemper FlowWatch
 • Temperature control technologies

HELIOS

Temperature control technologies

KTI

potrubní komponenty, sila, kontejnery

MITUTOYO

measuring instruments

 • Data transmission systems
 • Internal gauges
 • Calipers
 • Posuvná měřítka
 • Depth gauges
 • Height gauges and marking-off instrument
 • Indicators
 • ayer thickness measuring instruments
 • Stands, bench tools, vices, V-blocks, granite plates, protractors, squares, levels
 • Calibration instruments and tools
 • Gauge blocks
 • Scanning systems and laser scan micrometers
 • Scanning systems and laser scan micrometers
 • Consumable material

MITUTOYO

optical measuring machines

 • optical measuring machines
 • Measuring microscopes
 • Measuring projectors (Profile projectors)

MITUTOYO

form and surface roughness measuring instruments

 • Contour measuring instruments
 • Surface roughness measuring instruments
 • Combined instruments
 • Roundness measuring instruments

MITUTOYO

hardness testing machines

 • portable hardness testing machines
 • Rockwell
 • Brinell
 • MicroVickers
 • Vickers

MITUTOYO

coordinate measuring machines

 • Manual measuring machines
 • CNC measuring machines
 • Software
 • Fixtures

MITUTOYO

vision measuring systems

 • 2D manual vision measuring systems
 • 2C CNC vision measuring instruments
 • 3D CNC vision measuring instruments
 • 3D CNC multisensor measuring instruments

VICIVISION

optical measuring machines

 • MTL – for turned and ground rotary parts
 • MTP – for flat parts

Warehouse stock

EAS

production optimization with quick mold change

 • Clamping solutions
 • Coupler solutions
 • Maintenance solutions
 • Mold and die handling solutions
 • Ejector coupler solutions
 • Turnkey solutions
 • Applications

EWIKON

hotrunner control technology

Customer services

Applications with KraussMaffei machines

 • Production process optimization
 • Technological support
 • Consulting

Automation

 • Automation with KraussMaffei, Sepro robots
 • System solutions

Design

 • Design of peripheral devices for injection molding machines
 • Design of auxiliary equipment for central drying and conveying of materials
 • Design and manufacture of measuring instruments
 • Design of grippers for linear and 6-axis robots
 • Design of safety fences, stairs, platforms

Customer services

 • Service
 • Spare parts
 • Training
 • Technological support

divize KraussMaffei

BluePower

Koncept KraussMaffei
Společnost KraussMaffei vychází vstříc zákazníkům, kteří hledají úsporná řešení pro své výrobní technologie. Odpovědí na tuto otázku je koncepce BluePower, která zahrnuje sortiment doplňků a opatření aplikovatelných
nezávisle na druhu výroby, velikosti uzavírací síly či konstrukční řadě.  BluePower lze využít u nových strojů, ale také jako dodatečnou výbavu strojů již instalovaných.
Iniciativa BluePower spojuje efektivní pohony, nakládání s teplenou energií a optimalizaci procesu do jednotného konceptu Efektivita 3, kterého KraussMaffei využívá jako jediný výrobce zabývající se zároveň technologií vstřikování, vypěňování  i extruze. Díky tomu má možnost optimalizovat jak jednotlivé procesy, tak i vzájemné propojení jednotlivých technologií. KraussMaffei se hlásí k odpovědnosti přispívat energeticky efektivními výrobními řešeními při zpracování plastů k úspornému zaházení s omezenými zdroji.  Tím podporuje racionální využívání energie a zdrojů a celosvětově se podílí na redukci emisí CO2.

Efektivní pohony
Pohony vždy  kombinují inovativní software s elektrickou či hydraulickou jednotkou vhodně navrženou pro danou aplikaci. Pro energetickou optimalizaci hydraulických pohonů vstřikovacích strojů využívá ServoDrive vysokou dynamiku servomotorů, takže otáčky hydraulické pumpy jsou vždy přizpůsobeny momentálnímu požadavku stroje. Počet otáček se přizpůsobuje aktuální potřebě výkonu. Např. ve fázi chlazení lze ztráty při běhu naprázdno snížit téměř na nulu. Spotřeba energie u hydraulických agregátů se servomotory pak podle aplikace a typu stroje může klesnout až o téměř 50% oproti dosavadním řešením.

Servo Drive pro snížení provozních nákladů hydraulického pohonu vstřikovacího stroje

Hybridní vstřikovací stroje spojují výhody konstrukce uzavírací jednotky z hydraulické řady CX a elektrický vstřikovací agregát z plně elektrické řady EX. Takové řešení se nazývá CX –hybrid. Elektrické pohony vstřikovací jednotky dosahují i při rychlosti 300mm/s vysoce konstantních nástřiků. Výsledkem je nízká spotřeba při vyšším výkonu a vynikající opakovatelnost a přesnost vstřikovacího procesu.
Pro řadu CX-hybrid dále existuje možnost využití servo pohonu vyhazovače formy a docílit tak snížení spotřeby a času cyklu díky paralelnímu pohybu. Výhodou je ovšem i vyšší přesnost pohybů, která se pohybuje +/- 0,02 mm.

Plně elektrické stroje jsou principielně energeticky efektivnější. Teoreticky lze v porovnání s hydraulickými stroji ušetřit až 60% energie.  Reálná výše úspor však samozřejmě závisí na konkrétním typu vstřikovaného dílu a na použitém materiálu. Úspora vychází hlavně ze snížení kroků v přenosu energie ve vstřikovacím stroji a v průběhu cyklu každé konkrétní aplikace se uplatňuje jiné využití těchto úspor.  Společnost KraussMaffei vytvořila novou řadu strojů s označením AX, která se zaměřuje na nízkou spotřebu elektrické energie. Všechny pohyby stroje jsou umožněny servomotorickým pohonem, který při brzdění využívá zpětnou rekuperaci elektrické energie do sítě.

Plně elektrický stroj s uzavírací silou 1000 kN s nízkými provozními náklady

Tepelné ztráty
EcoPac - izolační manžety redukují vyzařování tepla topných pásů do okolního prostředí. Jsou vhodné jak pro kompletní izolaci, tak i pro částečnou izolaci plastifikační jednotky. Manžety EcoPac mohou uspořit až 40% energie na topení a zkrátit čas natápění až o 30%. Dále napomáhají homogennímu rozložení teploty ve válci. Od druhého roku provozu přesahují úspory jednorázové investiční náklady, a to již při nízkých teplotách válce a malém množství zpracovávaného materiálu.

Izolační manžety sloužící k úsporám tepelných ztrát plastifikačního válce

Dynamic Mold heating (DMH) je patentované řešení od Kraussmaffei, které je registrováno pod číslem DE 102 21 558 A 1. DMH je systém používaný při zpracování materiálů, které vyžadují vstřik do vytemperované formy s následným rychlým chlazení dílu. Díky nasazení této technologie se sníží tepelné ztráty do okolí vstřikovací formy až o 40%. Tato inovace minimalizuje potřebu temperace hmoty formy v obou jejích polovinách.

Optimalizace procesu
Na začátku optimalizace stojí vždy jasná detailní analýza spotřeby energie každé jednotlivé části systému. Tomu pomáhá analyzační nástroj integrovaný do řízení stroje a řídící skříně. Sleduje online výrobní proces a přes měřicí modul také specifickou spotřebu různých funkcí stroje, ukazuje přímo vliv změny nastavení stroje na spotřebu. Při cílené optimalizaci v rámci práce s tímto nástrojem se nabízí potenciál úspory až 10%.
Dalším možným vylepšením optimalizace vstřikovacího procesu je revize geometrie šneku. Díky užití HPS (High Performance Screw) šneku lze docílit nižších plastifikačních teplot (přibližně o 20-25°C) a tím snížit topný příkon plastifikační jednotky a kratšího času chlazení dílu. I v tomto případě lze očekávat úspory do 10%. S využitím výborných mísících a plastifikačních schopností HPS šneku dochází k nižší spotřebě barvícího granulátu.
Našim zákazníkům nabízíme analýzu současné výroby a jsme schopni navrhnout koncepci s konkrétními řešeními v rámci BluePower a ukázat možnosti úspor, založené na skutečných datech.


Zdroj: Technický týdeník 8/2011 strana 17

Článek BluePower v PDF ke stažení zde

Kontakty