Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu
Typ GL přímé provedení

Stabilní – flexibilní – nenáročný na údržbu - to je přímý pásový dopravník TYP GL

Přímé pásové dopravníky Multi-Tech typu GL mají univerzálné použití. V závislosti na kombinaci bočních vodicích profilů, provedení a materiálu pásu, hnací jednotce, podstavci a nástavbě je možné je využít u řady různých aplikací. 

Ať už se jedná o vodorovně instalovaný odkládací pás nebo šikmo ustavený dávkovací pás, instalaci v čistém prostoru nebo v oblasti třískového obrábění kovů – dopravníky Multi-Tech jsou firmou MTF projektovány a vyráběny vždy pro konkrétní zakázku a nabízejí tak perfektní řešení nejrůznějších dopravních úkolů.

Přímý pásový dopravník TYP - GL

GL-HE 020

Přímý pásový dopravník jako vynášecí pás od stroje s nasazenou násypkou, krytem pásu a ionizačním přístrojem pro použití v čistém prostředí.

Provedení podstavce HE 020 pro malé až středně velké pásové dopravníky do délky cca 2000mm a šířky 500mm.

 • Časté použití jako vynášecí dopravník od stroje nebo odkládací dopravník pro robot
 • Stabilní podstavec provedený ve tvaru písmene H
 • Podstavec je možné přesouvat v boční profilované drážce dopravníku
 • Je možné plynulé nastavení úhlu od -60° do +60°
 • Plynulé nastavení výšky

 

   

GL-HM 010

Přímé pásové dopravníky v provedení jako přepravní pás mezi dvěma pracovními stanicemi s bočním vedením s výškou 40mm.

Delší a širší pásové dopravníky jsou často vybaveny podstavcem typu HM 010. 

 • Použití u delších a širších dopravníků sloužících jako odkládací nebo transferový pás, případně integrovaných do automatického zařízení
 • Podstavec je upevněn ve spodní drážce vodícího profilu – do boků nebo nahoru tak nevyčnívají žádné nežádoucí hrany
 • Je možné plynulé nastavení úhlu a výšky
   

GLD-LD 070

Vhodný jako pásový dopravník pro zásobník s velkou násypkou. 
Dopravníky se strmým stoupáním slouží pro dávkovaný přívod dílů ze zásobníku do navazujícího procesu. Nasazené násypky, které jsou často velké, vyžadují stabilní instalaci. Ta je zajištěna použitím podstavce typu LD 070 s uzavřeným pojízdným rámem.

 • Použití u strmě stoupajících pásových dopravníků pro přívod a dávkování sypkého materiálu
 • Stabilní základový rám pro bezpečné ustavení
 • Velký rozsah nastavení úhlu
 • Je možné extrémní stoupání pásu
   

GL-HM 140

Pásový dopravník použitelný jako odkládací dopravník pro robot s antistatickým pásem

U dlouhých a širokých pásů představuje podstavec HM 140 cenově výhodnou alternativu k typu HM 010. Opěry jsou přitom upevněny k bokům pásového dopravníku.

 • Použití jako odkládací pásy pro roboty, transferové pásy, atd.
 • Stabilní podstavec, vhodný i pro etážové dopravníky
 • Velký rozsah nastavení výšky, možnost použití opěr různé výšky
 • Plynulé nastavení úhlu v rozsahu od -60° do +60°
   

GL-HE 010

Přímý pásový dopravník jako odkládací pás pro robot se světlenou závorou v oblasti odkládání a tlačítkem pro vynesení dílů ve svorkovnicové skříni.

[Pásové dopravníky s šířkou až 500mm a délkou 2.000mm jsou vybavovány podstavci HE 010 tehdy, pokud nesmí opěry vyčnívat do stran či nahoru nebo je potřebné extrémní stoupání pásu až 90°.

 • Teleskopický podstavec s plynulým nastavením výšky
 • Žádné části podstavce nevyčnívají směrem nahoru nebo do stran
 • Je možné extrémní stoupání pásu
   

GL-IE 010

Přímý pásový dopravník s nasazenou násypkou a integrovaným separačním nástavcem s oddělovacími válci.

Velice snadné nastavení výšky a sklonu dopravníku jednou rukou – to je silná stránka podstavce typu IE 010. Integrovaný plynový píst s kuličkovým vedením umožňuje pohodlné nastavení výšky vstupu a výstupu u různých aplikací.

 • Plynové písty pro jednoduché nastavení výšky a sklonu
 • Jednostranné upevnění podstavce k dopravníku, díky tomu je možná snadná integrace do šachet strojů nebo prostorově úsporná instalace rovnoběžně s výrobním strojem
 • Perfektní řešení pro malé pásové dopravníky, které musí být často přestavovány (například použití na různých strojích)
   

GL-LD 120

Přímý pásový dopravník s integrovaným detektorem kovů jako plnicí pás pro mlýn.

Stabilita je trumfem podstavce LD 120. Uzavřený rám podstavce je předurčen k upevnění dopravníků se středními rozměry pásů a jeho vysokým zatížením. Často je používán i ve spojení s detektory kovů, protože zabraňuje přenosu vibrací.

 • Stabilní podstavec
 • Velký rozsah nastavení výšky a sklonu
 • Vhodný pro upevnění etážových dopravníků
     

GL-AM 010

Přímý pásový dopravník jako transferový pásový dopravník v lince ručních montáží

„AM" znamená „vícenásobné podepření" – i takto jednoduše je možné tento podstavec popsat. Výšku teleskopických podpěr podstavce AM 010 je možné nastavit nezávisle na sobě. Podpěry jsou upevněné do dolní drážky pásového dopravníku a nepřesahují proto do stran. Stabilitu při větším zatížení pásu zajišťují doplňkové výztuže.

 • Individuální nastavení výšky a sklonu každé jednotlivé podpěry
 • Vhodné pro menší pásové dopravníky s malou výškou a malým zatížením pásu
 • Podstavec je schopen snadno vyrovnat nerovnosti podlahy nebo odsazení ploch v konstrukci stroje
   

GL-AM 140

Přímý pásový dopravník jako vynášecí pás od stroje.

Své výhody prokazuje podstavec AM 140 zejména v lomených šachtách strojů. Sklon a výšku každé jednotlivé podpěry je možné individuálně nastavit a přizpůsobit tak podstavec různému průběhu podlahy. 

 • Cenově výhodné řešení pro menší pásové dopravníky s malou dopravní výškou
 • Individuální nastavení výšky a sklonu jednotlivých podpěr pro vyrovnání nerovností podlahy nebo odsazených ploch na loži stroje
 • Podpěry je možné libovolně posouvat v drážce profilu na boku dopravníku
   

GL-EM 010

Přímý pásový dopravník jako zásobník beden v kombinaci s přiváděcím pásovým dopravníkem a počítadlem.

U vodorovné přepravy v blízkosti podlahy, například při využití pásu jako zásobníku přepravek vedle výrobního stroje, je často správnou volbou podstavec EM 010. Jednotlivé podpěry je možné individuálně přesouvat podél tělesa dopravníku, podpěry umožňují přepravní výšku mezi 225 a 360 mm od podlahy po horní hranu pásu.

 • Cenově výhodné řešení při malé přepravní výšce
 • Variabilní umístění jednotlivých podpěr podél celého pásového dopravníku
 • Individuální nastavení výšky jednotlivých podpěr pro vyrovnání nerovností podlahy
 • Pojízdný podstavec s řiditelnými koly a brzdami
 • Díky možnosti nastavení jednotlivých podpěr do různé výšky je možné dosáhnout i mírného sklonu dopravníku
   

GL-EM 230

Přímý pásový dopravník pro použití v čistém prostoru s pevně namontovanou dvoucestnou výhybkou na výstupu

Pevně instalované vynášecí pásové dopravníky u strojů nebo zásobníky přepravek ve stacionárním provedení jsou často vybavené podstavcem EM 230. Ten umožňuje minimální přepravní výšku od cca 120 mm od podlahy k horní hraně pásu.

 • Cenově výhodný podstavec pro malé přepravní výšky a stacionární instalaci
 • Podpěry je možné posouvat podél celého dopravníku
 • Individuální nastavení výšky jednotlivých podpěr, například pro vyrovnání odsazení na podstavě stroje
   

GL-IE 020

Přímý pásový dopravník s podávací násypkou a namontovaným šnekovým separačním nástavcem.

Pásové dopravníky, které jsou umístěné rovnoběžně s výrobním strojem a jejichž výška je měněna pouze výjimečně, mohou být optimálně vybaveny podstavcem IE 020. Jednostranné zavěšení za boční vodící profil umožňuje přisunout dopravník až ke stroji, čímž dochází k velké úspoře prostoru.

 • Stabilní řešení pro dopravníky s délkou do cca 2.000mm a šířkou 400mm
 • Možnost jednoduchého nastavení sklonu bez nářadí
 • Integrace do šachet strojů díky jednostrannému zavěšení
 • Velký rozsah nastavení výšky a sklonu v rozsahu mezi 0° a 60°
Kontakty