Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

divize Periferie

Moderní chladicí zařízení a centrální chladicí systémy

Chladicí energie
jedna ze základních výrobních energií

Zdroj a dostupnost kvalitní chladicí vody patří ve většine průmyslových podniků k základním výrobním prostředkům umožňujících kvalitní a konkurenceschopnou výrobu. Výroba a distribuce průmyslové chladicí vody musí odpovídat výrobním a technologickým požadavkům konkrétního výrobního provozu a současne musí být její kvalita neměnná, tak aby výrobní technologie dostávala stále shodné podmínky bez ohledu na vnější vlivy, jako je počasí, výrobní vytížení apod.

Vysoké úspory provozních nákladů
krátká doba návratnosti

Provozní náklady chladícího systému se dají při použití vhodných opatření a technických řešení značným způsobem zredukovat. Opatření na úsporu energií jsou nezbytná, neustále vzrůstající cena energií zatěžuje v podstatě všechna odvětví průmyslu, úspora na provozních nákladech může pro jednotlivé výrobce jednoduše znamenat konkurenční výhodu.

 

Chladicí systémy a chladicí jednotky ONI
průmyslové aplikace

S rozsahem od malých kompaktních kompresorových chladicích jednotek, po velké centrální chladicí systémy ve výkonech od jednotek kW do jednotek MW, jako energetické centrály dodávané v kontejnerových modulech jsme schopni zajistit dodávky chladicí vody v různých průmyslových podnicích, jako jsou provozy zpracování plastu pro chlazení forem, vstřikovacích nebo vytlačovacích strojů, tlakové slévárny kovů nebo potravinářské výroby s tím, že každé odvětví i každý konkrétní provoz s sebou prináší svá obecná specifika. Díky dlouholetému know-how vývoje ONI zajistíme optimální návrh řešení chlazení technologické vody přesne pro konkrétní výrobu.

 

Uzavřené chladicí systémy ONI
s optimální kvalitou okruhové vody

Zejména v provozech zpracování plastů, ale i v potravinářském průmyslu je vítanou předností uzavřený chladicí systém s jeho čistou formou provozu a snadné úpravy okruhové vody tak, aby byl jak chladicí okruh, tak i chlazené spotřebiče udržovaná v optimální čistotě s efektivním odvodem přebytečné energie.

 

Chladicí systém jako zdroj odpadního tepla pro bezplatné vytápení
patentované rešení ONI

V mnoha podnicích se dnes odpadní teplo z chladicích nebo výrobních procesů s vysokou finanční náročností „likviduje“ vypouštením do okolí. Takové odpadní teplo je využitelné prostřednictvím technologií ONI. V plastikářském průmyslu nebo při zpracování kovů dodávají chladicí okruhy teplotu vody, která je využitelná prostřednictvím rekuperačních okruhů pro kvalitní plnohodnotné vytápění. I s odpadním teplem od výrobní technologie na nízké hladině jako je např 35°C můžeme zajistit vhodným způsobem kvalitní vytápění. Z takového odpadního tepla se stává teplo pro vytápění s nulovými náklady na vytápění průmyslových výrobních hal, skladovacích nebo montážních prostorů.

V řade stávajících provozů je odpadní teplo bez užitku vypoušteno do vnejšího prostředí, přitom například teplo získané z okruhu chlazení hydrauliky strojů nebo lisů lze ideálně využít pro účely vytápění a nahradit tím plně konvenční způsoby vytápění zemním plynem, elektrickou energií apod.

Pro chlazení oleje je ve vetšine případů postačující stálá teplota chladící vody +30°C. Odpadním teplem od strojů se  zvýší teplota chladící vody o 5 K, čímž je ve zpětné větvi chladícího systému teplota chladící vody 35°C. I tak nízká teplotní  hladina dokonale postačí pro zásobování speciálních topných těles vyvinutých firmou ONI, které následně vytopí  kancelářské i provozní prostory firem! Tím dojde k zužitkování tepla, které bylo doposud vypouštěno do okolí nebo  energeticky nákladným způsobem zpětně chlazeno. Následkem takových konstrukčních úprav na chladícím a topném  systému může firma provozující systém ONI ušetřit až 95% dřívějších nákladu na vytápění!

 

Minimální provozní náklady u centrálních chladicích systému ONI

Komplexní energeticky šetrné koncepty jsou v tomto prípade vhodným řešením! S nově vyvinutými systémovými řešeními chladících systému ONI se dají spotřeby elektrické energie pro chlazení masivně zredukovat!
Jen v oblasti výroby a zásobování chladící technologickou vodou dokážeme, díky nasazení chytrých systémových řešení firmy ONI, docílit úspor na provozních nákladech v průměru o 40%! Takto vzniklými úsporami se dokáže vstupní investice zaplatit ve velmi krátké době. Pokud se provozně úsporný systém chlazení zkombinuje vhodně i s využitím odpadního tepla pro vytápění, efekty v oblasti nákladových úspor se ještě sčítají. Praxe ukazuje, že návratnost vstupních investic mezi 1 až 2 roky provozu je běžná

 

Spolehlivost dodávek chladicí vody
vysokovýkonné chladicí systémy ONI osvědčené konstrukce

Dodávky každá energie potřebná pro jakoukoli průmyslovou výrobu je nezbytnou podmínkou pro bezpecné plánování, konkurenceschopnost i efektivitu výroby. Chladicí systém zajištující dodávku chladicí vody pro chlazení výrobních technologií musí být spolehlivý, výkonný a efektivní. Spolehlivost pomáhá vedle kvality návrhu i jednotlivých komponentům garantovat i technické a organizační zázemí firmy ONI jako výrobce a současne i firmy Kuboušek jako jejího regionálního zastoupení pro ČR a Slovensko.

 

Instalace vyškoleným servisním personálem firmy Kuboušek

Instalace chladicích systému v ČR a na Slovensku probíhají plně v zastoupení firmou Kuboušek a jejích proškolených instalačních techniků. Instalace dle projektu zpracovaného firmou ONI s použitím komponentu ONI vč. centrálních potrubních rozvodů chladicí vody nebo rozvodu vody pro vytápění.

 

Kvalitní a rychlé instalace energetických chladicích centrál v kontejnerovém uspořádání od ONI

Stále větší pocet firem na světě se rozhoduje pro používání a instalace modulárních energetických centrál od firmy ONI. Vedle vysoké účinnosti a spolehlivosti oceňují naši zákazníci rychlou připravenost chladicí energie, nenáročnost na instalovaný prostor a snadnou mobilitu. Chladicí systém muže být v kontejneru dodán a přistaven v blízkosti výrobní haly pro snadné a rychlé napojení rozvodu chladicí vody.

 

Kvalitní, spolehlivé a úsporné kompaktní chladicí jednotky ONI

Chladicí výkony od 3 do 160 kW v rozsahu teplot od +20 do +8°C, vzduchem nebo vodou chlazené, optimální svou velikostí a stavbou. Konstrukční zpracování bylo optimalizováno s ohledem na minimální zástavbové rozměry, kompaktní vnitřní uspořádání a snadný přístup ke všem vnitřním dílům. Tato řada chladicích jednotek má výhodu ve snadném připojení ke spotřebičům nebo k centrálnímu rozvodu. Použitá chladiva a konstrukce chladicí jednotky garantují efektivitu provozu, chladicí jednotky mohou být připraveny zrovna tak pro instalaci uvnitř výrobních prostor jako pro umístění vně haly do zámrzného prostředí.

 

Bohaté reference v ČR, na Slovensku i v dalších Evropských zemích mimo domovské Německo

V současné době již více než 100 zákazníku v ČR a na Slovensku zásobuje své výrobní technologie vyrobené chladicími systémy od firmy ONI. Vetšinou se jedná o výrobní firmy, přímé dodavatele výrobců automobilů s velmi přísnou garancí termínu dodávek včas. Know-how, spolehlivost, zkušenosti a servis systému chlazení ONI byl rozhodujícím faktorem při finálním rozhodnutí o pořízení chladicího systému právě od ONI.


 • Uzavřené chladicí systémy pracující s vodou
 • Provozně úsporné vzduchové chlazení volnými vzduchovými chladiči
 • Stabilní teplota vody bez ohledu na roční období
 • Maximální důraz na nízké provozní náklady chladicích systému
 • Rychlá návratnost vstupní investice
 • Přestavby stávajících chladicích systémů
 • Využití odpadního tepla pro vytápění skladu i kanceláří přes nízkoteplotní topná tělesa
 • Automatické stanice na úpravu okruhové vody
 • Dodávky systému chlazení v kontejnerech
 • Individuální návrhy přesně dle potřeb konkrétního zákazníka a výroby
 • 24-h zákaznická linka
 • Dálková servisní správa
 • Veškeré komponenty chladicího systému v robustním provedení od renomovaných výrobcu
 • Kvalitní návrh včetne konstrukčního zpracování
 • Rychlá realizace

Prospekt "Moderní chladicí zařízení a centrální chladicí systémy" ke stažení v PDF

Obraťte se na nás.
Poradíme Vám jak snížit provozní náklady!
Rádi Vám nabídneme optimální koncept a levné rešení s ohledem na životnost a efektivní provoz chladícího systémů!

Kontakty