Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

divize KraussMaffei

Modulární řešení vstřikovacího systému v novém centru MERGE

UNIVERZÁLNÍ STROJ VE SLUŽBĚ VĚDY

Svobodný stát Sasko investuje v rámci spolkového clusteru MERGE Technické univerzity Chemnitz do technologií pro lehké konstrukce zítřka. Srdcem nového střediska MERGE pro lehké konstrukce je vstřikovací stroj MXW 2500 s otočnou deskou. Díky široké paletě technických možností zajišťuje maximální flexibilitu pro výzkum a výrobu prototypů v originální velikosti za podmínek blízkých sériové výrobě.

Merge je anglické slovo a znamená slučování, sjednocování, spojování. A právě to je mottem spolkového clusteru MERGE „Slučování technologií pro vytváření lehkých multifunkčních konstrukcí“ TU Chemnitz. Středem zájmu je slučování dosud oddělených výrobních procesů při použití různých materiálů, jako jsou textilie, plasty nebo kovy.  Cílem je výzkum a vývoj energeticky a surovinově nenáročných lehkých konstrukcí pro masovou výrobu. Technologické centrum MERGE získalo od října 2015 pomocníka v podobě velkého stroje KraussMaffei. „S ohledem na šíři možností při výběru materiálu, nástrojů nebo technologií je MXW 2500 skutečným všeumělem v oblasti lehkých konstrukcí a je v tomto provedení a velikosti zcela určitě unikátem v německém výzkumu“, vysvětluje Georg Holzinger, viceprezident pro technologie u KraussMaffei. S jeho využitím bude prováděn výzkum zejména pro automobilový průmysl.  Cílem je vyrábět sériově a s nízkou energetickou náročností lehké díly vozidel. Tyto prototypové díly je přitom možno vyrábět ve skutečné velikosti. To je důležité zejména pro zadavatele z průmyslové oblasti, protože mohou ověřovat vlastnosti dílů v měřítku 1 : 1.

           

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉHO VSTŘIKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ KRAUSSMAFFEI V TECHNOLOGICKÉM CENTRU MERGE 

MXW 2500 je velice kompaktní, výkonné výrobní zařízení, které se vyznačuje krátkými strojními časy, rychlými cykly a vysokou kapacitou. Konstrukční řada je koncipována modulárně a umožňuje celou řadu různých kombinací. „Záměrně jsme se rozhodli pro velký stroj se zavírací silou 25 000 kN, abychom byli schopni vyrábět za podmínek blízkých sériové výrobě i velké díly s rozměry až 1,5 m × 1,5 m v originálním měřítku“, říká Prof. Dr.-Ing. Lothar Kroll, ředitel Institutu lehkých konstrukčních struktur na TU Chemnitz a koordinátor clusteru MERGE.

Vícesložkové vstřikování podle potřeb
„W“ v označení stroje MXW 2500 označuje technologii otočné desky. Díky technologii SpinForm firmy KraussMaffei je možno dosáhnout signifikantního zvýšení hospodářské efektivity u vícekomponentního vstřikování. Ve srovnání s provedením s otočným stolem je možno vyrobit při stejné uzavírací síle zhruba dvojnásobek multikomponentních dílů.

Vyrábět je možno i nové díly s velkými rozměry. Ve variantě TwinForm navíc firma KraussMaffei vytvořila řešení se speciálním etážovým nástrojem, které rovněž citelně zvyšuje produkci. Přídavný agregát Bolt-on v L provedení umožňuje flexibilní, doplňkové dávkování a zpracování jak matric z termoplastických materiálů, tak i termosetů.

Doplňkové mísicí a dávkovací zařízení umožňuje i zpracování polyuretanů s plnivy a dalších reaktivních materiálů matric. Zařízení je vybaveno dávkováním barvy přímo do směšovací hlavy a doplňkovou jednotkou pro přívod plynu. Tím je zajištěna maximální flexibilita pro výrobu prototypů.

       

Ještě více lehkosti díky technologiím MuCell a FiberForm
Nové zařízení pro výzkum MERGE je použitelné i pro moderní metodu MuCell. Metoda MuCell spočívá ve fyzikálním napěňování pomocí dusíku nebo oxidu uhličitého. Výhody pěnových dílů: nízká hmotnost, menší deformace, vyšší tvarová stálost a kratší výrobní časy. Výrobu prototypů v oblasti lehkých konstrukcí z termoplastů vyztužených vlákny pak umožňuje technologie FiberForm, dodatečně instalovaná firmou KraussMaffei. U této metody je tkanina nebo vložka z nekonečných vláken, která je impregnovaná termoplastickou matricí – tak zvaný vláknitý polotovar – zahřáta, vytvarována ve vstřikovacím nástroji a následně zastříknuta. Stejně jako vstřikování je možno i tuto technologii na strojích KraussMaffei snadno automatizovat a zajistit tak plně automatickou produkci.

Vypilovaná automatizace
Řešení automatizace, vyvinuté pro tento stroj firmou KraussMaffei, poskytuje vysokou míru flexibility a podpory procesů. Původní čtyři roboty LRX tak nahradily dva roboty LR X500-TwinZ. Roboty tohoto druhu (TwinZ) jsou mechanicky vázány na společnou osu Z, kinematika pro osy x a y je pak nezávislá. U obou robotů je možné programovat a ovládat prostřednictvím řídicí jednotky složité kinematické operace. Je možné využití až 24 os.

I přes velikost a komplexnost není toto automatizační řešení prostorově náročné a umožňuje komfortní obsluhu. Roboty manipulují s díly na straně protilehlé straně obsluhy, ze strany obsluhy tedy zůstává vstřikovací stroj plně přístupný.

Dané řešení si vyžádalo použití přídavného agregátu Bolt-on (v L provedení) na protilehlé straně vstřikovacího stroje. Pracoviště pro přípravu zakládaných dílů a odkládání hotových dílů jsou na plošině nad agregátem Bolt-on. Toto prostorové oddělení umožňuje optimální obsluhu obou systémů.

Všechny metody – ať již SpinForm,  TwinForm, MuCell, FiberForm nebo automatizace – je možné ovládat stejně jako vlastní stroj MXW 2500 centrálně pomocí řídicí jednotky MC6. „To enormně usnadňuje ovládání komplexních procesů“, zdůrazňuje profesor Kroll.

TEXT: PETRA REHME T   FOTO: TU CHEMNITZ, KRAUSSMAFFEI

Kontakty