Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

divize KraussMaffei

Průmysl 4.0 přetvoří výrobu

Euromap 77: Jakou mají výrobci strojů vizi budoucnosti

„Průmysl 4.0 přetvoří výrobu“

Aby připravili cestu Průmyslu 4.0, definují výrobci vstřikovacích strojů nové rozhraní Euromap 77. Co zpracovateli přinese a jak se změní výroba, objasňují Dr. Karlheinz Bourdon a Dr. Reinhard Schiffers ze společnosti KraussMaffei Technologies. Tento podnik se aktivně podílí na normalizační činnosti svazů.                                           

❧ Olaf Stauß

„S novým rozhraním řídicího počítače Euromap 77 může začít soutěž o nejlepší řešení.“

Pane Dr. Bourdone, pane Dr. Schiffersi, jaký cíl sledují svazy Euromap a VDMA svou angažovaností pro Průmysl 4.0?

Dr. Bourdon:  Svazy vidí Průmysl 4.0 jako příležitost: pokud rychle zavedeme s tím spojené techniky, můžeme je proměnit v konkurenční výhodu – a zabránit, aby se prosadili jiní, kterým jsme pro to pouze poskytli dobré nápady. Evropané musí zůstat v případě Průmyslu 4.0 ve hře a určovat směr.

 

Existuje zde již konkurence?

Dr. Bourdon: Konkurence přichází z USA v ‚internetu věcí‘. A i v Asii se odborná veřejnost silně zajímá o Průmysl 4.0 a dotazuje se nás na něj – to je patrné již z blížícího se veletrhu Chinaplas.

 

Na čem Euromap konkrétně pracuje ve spojení s Průmyslem 4.0?

Dr. Bourdon: Aby byla možná integrovaná produkce, musíme nejdříve zajistit, aby spolu mohly stroj a jeho periferie komunikovat.  V tomto smyslu pracujeme na nové verzi rozhraní řídicího počítače Euromap 77, které bude realizované přes OPC-UA. I u jiných rozhraní budou probíhat takovéto aktivity – a OPC-UA pro to bude vždy nástrojem.

Dr. Schiffers: S tím mohu pouze souhlasit. OPC-UA slouží téměř ve všech průmyslových odvětvích jako nezávislá sběrnice pro propojení strojů s periferiemi.  Již toto samotné je silnou hospodářskou výhodou: tím, že můžeme nahradit různé sběrnice nebo dokonce analogové vazby jednou standardní sběrnicí, dochází k velkému zjednodušení.

 

Přesahují aktivity Euromap rámec definice rozhraní?

Dr. Bourdon: V současnosti je středem zájmu rozhraní. To ale zapadá do „roadmap“ technologií, která je podporována i ze strany VDMA.

Nezávisle na tom mají podniky individuální prezentace vize P/růmyslu 4.0, který bude na veletrhu K 2016 jedním z velkých ústředních témat. U KraussMaffei vidíme například jako významné tři oblasti, které shrnujeme pod názvem ‚Plastics 4.0‘: ‚Integrated Production‘, za druhé ‚Intelligent Machines‘ a za třetí ‚Interactive Services‘ – nové podnikatelské nápady v poprodejní oblasti.

 

Co přinese nové rozhraní zpracovatelům plastů?

Dr. Bourdon: Naši zákazníci budou moci v budoucnu velice snadno zajistit komunikaci mezi strojem a periferními zařízeními. Už pro to nebudou potřebovat žádné speciální řešení.   Tím ale přirozeně ještě není stanoveno, jaký bude obsah této komunikace – zde vznikne prostor pro dodavatele a jejich konkurenční chování.

 

Jak může takovéto propojení vypadat a co by mohlo přinést?

Dr. Schiffers: Pomyslete například na systémy energetického managementu: naše vstřikovací stroje v současnosti ví, jakou mají energetickou spotřebu a nároky na energie. Navíc ale mohou i samostatně rozhodnout, kdy musí zahájit ohřev válce nebo oleje, aby byly ve stanoveném okamžiku připraveny k provozu. Ve spolupráci s firmou Motan jsme realizovali komunikaci, která předává tyto informace o startu i sušičce, která tak může začít včas vysoušet materiál. Pokud budou takto komunikovat všechny komponenty, stanou se neefektivní časy pro přípravu a doběh minulostí.

 

Nyní je tedy na výrobcích, aby využili Průmysl 4.0 pro efektivní procesy?

Dr. Schiffers: Ano, ale nejen na nich: protože rozhraní zpřístupňujeme, mohou se do vymýšlení inteligentních funkcí zapojit i třetí osoby a přispět tak k optimalizaci procesů a tvorbě přidané hodnoty. Na základě rozhraní Euromap 77 může začít soutěž o ta nejlepší řešení.

 

Zpracovatel sám toho ale moc udělat nemůže?

Dr. Bourdon:  Může toho dokonce udělat velice mnoho: může stanovovat požadavky. Zpětná vazba z trhu je pro nás velice zajímavá, protože nám umožňuje orientovat vývoj správným směrem.

 

Jak se Vaši zákazníci staví k vizi průmyslu 4.0?

Dr. Bourdon: V současnosti panuje ambivalentní rozpoložení. Jedni považují Průmysl 4.0 za marketingový gag, jiní v něm vidí velké možnosti, kterými by se měli zabývat. Poslední z uvedených pohledů se dlouhodobě prosadí. Přitom zde chci poznamenat: ne vše, co je chápáno pod pojmem Průmysl 4.0, je nové.

 

V jaké míře?

Dr. Bourdon: Například automatická výměna nástroje a jiné automatizované operace jsou v oboru vstřikování již starými nápady. Firma Netstal, člen skupiny KraussMaffei, představila již před 30 lety plně automatizovanou továrnu jako příklad tehdy diskutované CIM výroby. Ale až dnes disponujeme výpočetním výkonem, abychom posunuli tyto nápady do nové dimenze – a to vstřikovacího cyklu.

Dr. Schiffers: Někdo kdysi řekl o továrně budoucnosti, že se v ní nebudou vyskytovat lidé stejně, jako se v dnešní kanceláři nevyskytují papíry. Papír sice stále existuje, ale digitální technika kanceláře donutila ke změně. Obdobně přetvoří Průmysl 4.0 výrobu.

 

Platí to i pro malé zpracovatele?

Dr. Schiffers: Malí zpracovatelé, kteří mají nějakých deset strojů a zaměstnávají pět pracovníků, jsou dobrým názorným příkladem: v ideálním případě tam každý ví, co dělá ten druhý, a podle toho se chová.  Aby mohl velký, mezinárodně působící provoz fungovat stejně efektivně, potřebuje pro to moderní technologie průmyslu 4.0. V některých malých provozech to funguje téměř samo. Je tedy nutno rozlišovat. Ale základní rámcové podmínky platí přirozeně pro všechny.

 

Propojení do sítě je jedna věc. Jakou roli hraje inteligentní stroj?

Dr. Bourdon:  Příkladem by mohla být funkce Advanced Process Control, řešení vyvinuté a patentované společností KraussMaffei. Díky této funkci APC je poprvé možno regulovat kvalitu dílce přímo v rámci vstřikovacího cyklu – když se mění vstupní veličiny, například viskozita v důsledku použití recyklovaného materiálu. APC sleduje prostřednictvím sériové senzoriky stroje skutečný stav a provede přímo v daném cyklu potřebné korekce. Další inteligentní funkcí je tlačítko Eco. Tato funkce umožňuje vstřikovacímu stroji, aby sám nalezl potřebnou zavírací sílu.  Díky tomu již není žádný důvod pro to, aby byla nastavena maximální možná zavírací síla a bylo tak plýtváno energií.

 

A jak je to se zmíněnými poprodejními službami?

Dr. Bourdon: K těmto interaktivním službám patří například Predictive Maintenance: vstřikovací stroj shromažďuje za provozu data, která můžeme jako dodavatelé inteligentně vyhodnotit, a stanovit tak optimální okamžik potřebné a preventivní údržby. I toto zvyšuje produktivitu.

Dr. Reinhard Schiffers, vedoucí technologie strojů u KraussMaffei, odpovídá v podniku za téma Průmyslu 4.0: „Možnost výměny dat je jedna věc. Mnohem důležitější ale je využití těchto dat pro generování efektivnějších procesů.“ Fotografie: KraussMaffei

 

Euromap 77 – rozhraní pro vstřikování Vývojáři řízení a softwaru předních výrobců vstřikovacích strojů se v říjnu sešli, aby definovali jednotné rozhraní pro výměnu dat mezi vstřikovacím strojem a systémem managementu produkce (MES). Jejich cíl: Euromap 77 má zajistit kompatibilitu vstřikovacích strojů s Průmyslem 4.0. To oznámil svaz VDMA několik dní před veletrhem Fakuma 2015. „Rozhodli jsme se pro aplikační protokol OPC-UA a nyní vytváříme odpovídající datový model“, informoval Michael Vieth z firmy Arburg jako zástupce 14 účastníků pracovního týmu na VDMA-Site

Svaz VDMA vydal příručku k Průmyslu 4.0, která má usnadnit střednímu stavu orientaci v tomto tématu: http://industrie40.vdma.org/themen

Průmysl 4.0 se bude vyznačovat i inteligentními stroji. Příklady existují již dnes: na fotografii vyrábí KH Foliotec na vstřikovacím stroji KraussMaffei 2K kryt radiopřijímače, na kterém zajišťuje funkce Adaptive Process Control (APC) vyregulování vyskytujících se odchylek v reálném čase v rámci daného vstřiku.

Fotografie: KraussMaffei

Klavírový lak s nátěrem odolným vůči poškrábání: kryt radiopřijímače/CD přehrávače s dekorem IML je vyráběn na stroji CXZ 500-2000/750.

Fotografie: KH Foliotec

 

Článek je přeložen z německého originálu Industrie 4.0 wird die Fertigung umkrempeln se svolením redakce Industrie anzeiger.

Odkaz na původní článek: http://www.industrieanzeiger.de/home/-/article/32571342/41746055?returnToFullPageURL=back

Kontakty