Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

divize KraussMaffei

Méně odpadu - větší produktivita
  • nový systém adaptivního řízení procesu (Adaptive Process Control, „APC“) od společnosti KraussMaffei podporuje bezchybnou výrobu v oblasti vstřikování plastů
  • cílená úprava bodu přepnutí a dotlaku v každém cyklu 

Nově vyvinutá funkce stroje APC (adaptivní řízení procesu) od společnosti KraussMaffei okamžitě vyrovnává odchylky ve výrobním procesu vstřikování. Zpracovatelům to v budoucnu přinese trvale vysokou kvalitu dílů. APC je nabízeno ke všem elektrickým a hydraulickým řadám strojů KraussMaffei. 

APC

Obr. 1: Vstřikovací stroje bez APC vykazují po změně materiálu značné odchylky výstupní kvality (nahoře),
zatímco pomocí APC lze dosáhnout trvale dobré kvality (dole).  

Stejně konzistentní jako tempomat
„Revolučním aspektem APC je, že kvalita dílů slouží jako definitivní řídící proměnná. Jelikož funkce APC funguje v průběhu každého cyklu jako korekce, otevírají se dříve netušené možnosti pro spolehlivé a účinnější vstřikování,” říká Dr. Reinhard Schiffers, vedoucí strojní technologie společnosti KraussMaffei. Funkce APC, vyvinutá a patentovaná společností KraussMaffei, upravuje v každém cyklu bod přepnutí a profil dotlaku podle aktuální viskozity taveniny a aktuálního průtočného odporu ve formě. To umožňuje vyrovnávat odchylky v rámci jednoho vstřiku. Výsledkem jsou významně nižší odchylky hmotnosti výrobku. Tímto způsobem lze spolehlivě vyrovnávat odchylky ve výrobním procesu způsobené vnějšími faktory, jako jsou změny teploty, klimatické podmínky nebo jednotlivé výrobní šarže materiálu.
Obrazně řečeno, APC funguje stejně jako tempomat v autě. Jak je všeobecně známo, tempomaty automaticky řídí přívod paliva do motoru, takže si automobil udržuje rychlost v rozmezí nadefinovaném řidičem i za změny jízdních a povětrnostních podmínek. APC je obdobně schopno zachovávat během probíhající výroby stálou hmotnost vstřiku určenou seřizovačem formy, pokud se vlivem vnějších faktorů změní například viskozita materiálu. Tempomat však nenahrazuje řidiče a obdobně nemůže APC nahradit seřizovače. APC se spouští teprve poté, co seřizovač nastavil parametry pro díl vysoké kvality a stabilizuje proces, čímž od obsluhy přejímá část pracovní zátěže. 

Rychlejší opětovné zahájení výroby
Společně se zlepšením celkové stability procesu během probíhající výroby poskytuje APC výhody také při opětovném zahájení výroby po odstávce stroje. „Systém adaptivního řízení procesu přesně zjistí, jak se viskozita materiálu během odstávky změnila. Díky specifické úpravě bodu přepnutí a profilu dotlaku nedojde k výrobě zmetků,” říká Dr. Schiffers. APC dokáže vyrovnávat dokonce i změny ve stroji, jako jsou známky opotřebení šneku a válce nebo chování zpětné klapky při uzavírání, jež mohou v procesech plastifikace a vstřikování způsobit odchylky.
Používání APC navíc zvyšuje energetickou účinnost výroby. V praxi se často teplota válce a protitlak nastavují na vyšší hodnoty, než je k zajištění trvalé kvality taveniny nutné. To však zvyšuje spotřebu energie a prodlužuje časy chlazení a cyklu. Jelikož vstřikovací stroje s funkcí APC dokážou odchylky viskozity vyrovnávat, takové postupy již nejsou nutné. V důsledku toho se spotřebuje méně energie a čas cyklu se zkrátí. 

Zvýšení podílu recyklovaného materiálu
Vstřikovací stroje s funkcí APC umožňují také spolehlivé zpracování velkých množství recyklátu, jež často způsobují odchylky viskozity. „Použitím funkce APC zde dokážeme v upravitelných mezích zabránit odchylkám hmotnosti součásti způsobeným změnou viskozity materiálu. I když se množství recyklátu zvyšuje, kvalita dílů zůstává stejná. APC tímto způsobem podporuje nejen bezchybnou výrobu, ale také využívání recyklovaných materiálů, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí a nákladově efektivnější,” říká Dr. Schiffers.

APC

Obr. 2: Obrázek ilustruje odchylky hmotnosti dílů, jež se značně sníží, když se použije APC. 
Významně to zlepšuje hodnotu Cpk (index způsobilosti procesu) a podstatně snižuje očekávanou zmetkovost. 

Friedrichshafen / Mnichov, 15. října 2014

Kontakty